2017-04-09 Chelsea Grin @ Theatre Corona - Thomas Courtois