2017-06-03 Franz Ferdinand @ Metropolis - Thomas Courtois